Què oferim

  • Neteja ràpida.
  • Neteja per hores.
  • Botigues.
  • Finalització d'obra.
  • Claus en ma.
  • Manteniments de neteja.
  • Comunitats, empreses, particulars, ajuntaments, bancs i escoles.
  • Neteges en general.
  • Neteja de vidres de tot tipus.
  • Subtitucio de netejadores.